Corona transferregeling

De transferperiode staat voor de deur (vanaf 1/05)
Zoals het er nu naar uitziet duurt het nog wel even voor de horecazaken opnieuw open gaan. De geijkte manier van transfers afhandelen kan dan ook niet gehanteerd worden.
We hebben daarom onderstaande regeling uitgewerkt.

Een speler die wenst van club te veranderen in eigen verbond (verbondsovergang), moet zich in verbinding stellen met de clubverantwoordelijke (voorzitter of secretaris) van zijn nieuwe club.
De speler vult het overgangsformulier E1 federale overgang in en ondertekent samen met de clubverantwoordelijke (digitaal).
Het is de clubverantwoordelijke die het formulier moet doorsturen naar de verbondskaarthouder.

Wat de  nationale overgangen betreft moeten  de spelers die van verbond wensen te veranderen zich tot de kaarthouder van het verlatend verbond wenden.
Het formulier E2 nationale overgang wordt ingevuld en ondertekend door de speler en digitaal verstuurd naar de kaarthouder van het verlatend verbond.De overgangssom wordt naar het verlatend verbond overgeschreven.
De verbondskaarthouder stuurt het formulier (per mail) door naar de nationale kaarthouder, freddy.hendrickx@skynet.be, zodat deze eind december zijn afrekening kan maken naar het verbond toe.
Zonder E2 formulier gaat de nationale overgang niet door.

In de maand mei mogen de verbondskaarthouders enkel en alleen de verbondsovergangen en de nationale overgangen doorsturen naar de nationale kaarthouder en geen nieuwe spelers.
Pas van zodra de nationale kaarthouder de overgangen van alle verbonden heeft verwerkt, mogen de nieuwe spelers en eventueel de D4 doorgestuurd worden, zo niet wordt het onoverzichtelijk.
De nieuwe spelers en de D4 mogen ingestuurd worden vanaf 15 juni.